qrmmag

QRM! op internet – Quality Radio Magazine – Binnenkort ook op papier! ©2012

Een nieuwe landelijke D-STAR-ronde!

Goed nieuws voor D-STAR-liefhebbers: er is weer een D-STAR-ronde! Deze nieuwe ronde is voortgekomen uit een groepje mensen dat elkaar dagelijks in FM spreekt op de Amersfoortse 2m-repeater PI3AMF. Dit hechte groepje bestaat al een aantal jaren, ze zien elkaar vaak op radiobeurzen en als je goed zoekt is er zelfs een ‘smoelenboek’ op internet te vinden van het gezelschap.

De twee belangrijkste mensen achter de nieuwe ronde zijn Evert PE1DON en Bert PE1KZU. De laatste van de twee reed jarenlang dagelijks heen en weer vanuit Overijssel naar zijn werk op Schiphol. Bert: “Nu ik door een bedrijfsovername vanuit huis werk mis ik die gezelligheid en saamhorigheid. Omdat een paar van de “dagelijkse contacten” ook beschikken over D-STAR heb ik enige tijd geleden aan Evert en Frans (PE0F) voorgesteld om een avondspits rondje op D-STAR te houden. Zij waren daar onmiddellijk enthousiast over.”

Het concept van de ronde gaat op dezelfde ongedwongen manier als bij de gesprekken op PI3AMF, er is bijvoorbeeld geen rondeleider en er is ook geen inmeldronde. PE1KZU: “Wie mee wil doen meldt zich in. Iedereen houdt zelf in de gaten wie er meedoet en aan wie de microfoon doorgegeven moet worden. Nieuwe inmelders worden in de cirkel van deelnemers “tussengevoegd” waarna de rondevolgorde (weer) aangepast wordt. Elke inmelder mag inhaken op een onderwerp, of er zelf eentje aandragen.”

Onderwerpen in de ronde hoeven niet per se over D-STAR te gaan. D-STAR is uitsluitend gekozen vanwege het bereik van de gesprekken, dat in elk geval landelijk is en in principe wereldwijd.

Of men het op termijn redt zonder rondeleider wordt misschien nog spannend. De eerdere D-STAR-ronde kende op de pieken van zijn succes een enkele keer zelfs meer dan 70 deelnemers terwijl getallen boven de 50 destijds geen uitzondering waren. Omdat het bij D-STAR absoluut noodzakelijk is om tussen de doorgangen voldoende ruimte voor inmelders te laten komt het belang van iemand die in de gaten houdt of die ruimte er is veel eerder dan bij analoge modulatiesoorten in beeld. Die lange wachttijd komt niet voort uit vertraging van D-STAR zelf, maar vanwege de tijd die het duurt om alle op het netwerk aangesloten repeaters te laten afvallen. Wanneer je eerder zendt ben je helemaal niet, of niet op alle repeaters hoorbaar en kan het zelfs voorkomen dat twee tegelijk zendende stations elk tegelijkertijd op een deel van de repeaters hoorbaar is.

De behoefte aan een dergelijke ronde is in elk geval groot. Auteur van dit artikel was anderhalf jaar lang rondeleider van de voorganger van deze ronde en bij hem kwamen sinds het stopzetten van de eerdere ronde in januari van dit jaar nog geregeld vragen binnen uit zowel Nederland als Vlaanderen of hij bekend was met een eventueel nieuw initiatief. Wel: dat is er nu!

De ronde vindt net als de eerdere D-STAR-ronde plaats op dinsdagavond. Voorlopig is dat op de tegenwoordig meest gebruikte reflector DCS007B, men denkt na over het eventueel gebruik van een andere reflectormodule in een later stadium. De ronde start om 20.30 uur.


©2012, John Piek (QRM! Magazine) – Medegebruik (in ongewijzigde vorm) van dit artikel is toegestaan mits als bronvermelding een link naar http://www.QRM-magazine.nl geplaatst wordt.

Enkel berichtnavigatie

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: